Subvencions atorgades Diputació de Girona, any 2023

La Diputació de Girona dins de la campanya Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, ha atorgat les següents subvencions:

  • Despeses corrents. Conservació i manteniment de vies públiques, i reparació i manteniment xarxa abastament aigua: 34.070,55 €
  • Actuacions en camins: 900,00 €
  • Despeses secretaria: 10.000,00 €
  • Despeses culturals: 6.012,45 €
  • Noves tecnologies: 705,52 €

Total: 51.688,52 €