escut

Licitació contractació servei bar

A aquesta notícia trobaràs tota la informació per a licitació de la prestació o gestió del servei del bar de la pista poliesportiva, en la modalitat d’arrendament i per contractar mitjançant concurs en procediment obert.

Subvenció Diputació de Girona per inversions serveis municipals

La Diputació de Girona dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Camins i Noves Tecnologies any 2022 va atorgar una subvenció de 25.240,96 € en concepte: inversions en càmeres de seguretat vies accés nucli urbà. millores edificis municipals: sistema elèctric i xarxa sanejament.

Subvenció Fons extraordinari any 2023

La Diputació de Girona dins de la campanya Fons extraordinari, any 2023, ha atorgat les següents subvencions: Despeses corrents: Reparació i manteniment edificis, i manteniment i conservació edificis educació: 11.995,78 € Inversió: Maquina clima centre cívic: 12.025,26 €

Subvencions atorgades Diputació de Girona, any 2023

La Diputació de Girona dins de la campanya Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, ha atorgat les següents subvencions: Despeses corrents. Conservació i manteniment de vies públiques, i reparació i manteniment xarxa abastament aigua: 34.070,55 € Actuacions en camins: 900,00 € Despeses secretaria: 10.000,00 € Despeses culturals: 6.012,45 € Noves tecnologies: 705,52 € Total: 51.688,52 €

CAMPANYA DEL PLA A L’ACCIÓ 2022-23

La Diputació de Girona ha atorgat els següents imports de subvencions: L1: Servei de comptabilitat energètica d’Ordis: 396,00 € L3: Renovació de l’enllumenat públic per la millora de l’eficiència energètica: 5.006,68 €

1 2 3 9