Subvenció Fons extraordinari any 2023

La Diputació de Girona dins de la campanya Fons extraordinari, any 2023, ha atorgat les següents subvencions:

  • Despeses corrents: Reparació i manteniment edificis, i manteniment i conservació edificis educació: 11.995,78 €
  • Inversió: Maquina clima centre cívic: 12.025,26 €