Subvenció Diputació de Girona prevenció incendis

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció pel manteniment de franges perimetrals de prevenció incendis per import de 1.701,00 €.