Subvenció atorgada Diputació de Girona, servei d’arxius i gestió de documents

Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2023)

Ha atorgat una subvenció de 2357,30 €, per organització de la documentació municipal d’Ordis.