Subvenció Diputació de Girona Fons inversions any 2020

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020, per a obres d’inversió. Obres inversions serveis públics.

Actuacions:

– Tractor: 19.965,00€

– Instal.lació elèctrica compactadora: 2.759,14€

– Font model parxís: 1.089,00€

Subvenció: 23.320,60€ | Inversions: 23.813,14€