Execució del manteniment de les franges de protecció – Juliol 2021

Aquest estiu s’ha executat el manteniment de les franges de protecció contra incendis en la zona urbana i veïnat de Pols. El finançament de les feines prové de la Diputació de Girona i dels pressupostos municipals.