Noves adreces electròniques

Consulteu-les aquí

Ajuntament en general: ajuntament@ordis.cat

Altres:

alcaldia@ordis.cat

secretaria@ordis.cat

administracio@ordis.cat

urbanisme@ordis.cat

 

si us voleu dirigir a l’equip de govern:

alcaldia@ordis.cat

 

si us voleu dirigir al Secretari, el senyor Lluís Boet:

ssecretaria@ordis.cat

 

si us voleu dirigir a l’administratiu, el senyor Juli Gutierrez:

administracio@ordis.cat

 

si us voleu dirigir a l’arquitecte, Sr. Pep Gorgot:

urbanisme@ordis.cat