Pla especial urbanistic

Exposició al públic del pla especial urbanístic per a la implantació d’una estació de servei a la cruïlla de les carreteres C-26 i GIV-5128 del terme municipal d’Ordis. Documentació Documentació estació de servei

Noves adreces electròniques

Consulteu-les aquí Ajuntament en general: ajuntament@ordis.cat Altres: alcaldia@ordis.cat secretaria@ordis.cat administracio@ordis.cat urbanisme@ordis.cat si us voleu dirigir a l’equip de govern: alcaldia@ordis.cat si us voleu dirigir al Secretari, el senyor Lluís Boet: secretaria@ordis.cat si us voleu dirigir a l’administratiu, el senyor Juli Gutierrez Deulofeu: administracio@ordis.cat si us voleu dirigir a l’arquitecte, Sra. Laura Girò Costa: urbanisme@ordis.cat

Ecologia urbana i arquitectura

El dia 5/3/2012, el programa El Medi Ambient, que s’emet a TV3 a les 14:20, va estar dedicat a “la gestió ambiental als micropobles” i es van mostrar actuacions o necessitats mediambientals dels pobles d’Ordis (Alt Empordà), Senan (La Conca de Barberà) i Susqueda (La Selva). http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=20732 Un cop allà cliqueu la pestanya “ecologia urbana […]

1 7 8 9