Edictes

Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5590 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5055 AJUNTAMENT D'ORDIS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4347 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'expedient 3CE 3/2024 de modificació de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 238 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 301 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 237 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10603 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9856 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9855 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5915 AJUNTAMENT D'ORDIS - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de netejador/a, pel torn de reposició, vacant a la plantilla de personal laboral