Alcaldia

Anna foto

Benvingudes i benvinguts al portal web de l’Ajuntament d’Ordis,

Aquesta eina té la voluntat de ser un espai de comunicació i participació per a tothom, els que viviu al poble i els que el visiteu.

A vegades, des dels ajuntaments petits, es fa difícil mantenir l’actualitat en aquests espais pel fet que no hi ha personal especialment dedicat a aquest tema, però esperem que entre tothom serem capaços que la vida “virtual” que hi aboquem es tradueixi després en comunicació i participació en la vida “real”.

És amb aquesta voluntat, i també amb l’esforç d’aplicar la normativa europea de transparència, que l’ajuntament s’ha acollit al servei de webs de la Diputació de Girona, i esperem que amb aquest nou entorn, molt més fàcil de gestionar, també serem capaços de fer-lo servir com cal.

Salut!

Anna Torrentà
Alcaldessa