Composició del Ple

Anna Torrentà, Alcaldessa (ERC-AM)
Josep Busquets, Regidor (ERC-AM)
Llorenç Fuentes, Regidor (ERC-AM)
Josep Prujà, Regidor (ERC-AM)
Josep Vilà, Regidor (ERC-AM)
Maite Nolla, Regidora (ERC-AM)
Xavier Sarroca, Regidor (ERC-AM)