Composició del Ple

Anna Torrentà, Alcaldessa (ERC-AM)

Josep Busquets, Regidor (ERC-AM)

Llorenç Fuentes, Regidor (ERC-AM)

Josep Prujà, Regidor (ERC-AM)

Josep Vilà, Regidor (ERC-AM)

Maite Nolla, Regidora (ERC-AM)

Xavier Sarroca, Regidor (ERC-AM)