Seguretat i sanitat

Nous horaris dispensari


Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655


Sanitat

Servei / Companyia

ASSISTENT SOCIAL

CAP DE VILAFANT

HOSPITAL COMARCAL (Figueres)

CLÍNICA SANTA CREU (Figueres)

CREU ROJA

FARMÀCIA DE GUÀRDIA

Telèfon

972 546 802

972 546 472

972 501 400

972 503 650

972 674 545

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DISPENSARI MÈDIC
Pl. de l’EsglĂŠsia, s/n – 17772 Ordis


061

972 526 201


Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400