Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des d’Ordis fins a:

Població    

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

9,2 Km

33,1 Km

138,7 Km

228,8 Km

292,1 Km