Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des d’Ordis fins a:

Població    

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

9,2 km

33,1 km

138,7 km

228,8 km

292,1 km