Cronologia

Ordis és anomenat l’any 1020 amb el nom de: ORDEOS.

Durant l’època moderna (s. XV – XVIII), el lloc d’Ordis formava part, amb Navata i Espinavessa, de la baronia de Navata, la qual depenia del vescomte de Rocabertí i comte de Peralada, senyor feudal de la contrada.

Els caps de casa d’Ordis formaven la universitat, entesa com a conjunt dels veïns que vivien al lloc, en el sentit d’universalitat. Aquesta organització col·lectiva de la població d’Ordis es va mantenir fins que les tropes de Felip V van acabar amb les institucions catalanes.