NOU CALENDARI FISCAL COVID-19

INFORMACIÓ SOBRE EL NOU CALENDARI FISCAL D’ORDIS

A causa del COVID-19 i l’Estat d’Alarma, el calendari fiscal s’ha vist modificat i per a fer front a l’impacte econòmic i social, XALOC ha aplicat les següents mesures:

Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.

►Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19).

►Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Així doncs, les diferències del calendari fiscal inicial amb l’actualitzat són:

IBI (Tant en el rústic com l’urbà): el pagament voluntari s’inicia 15 dies després de la data inicialment estipulada, i s’amplia un mes i mig més.

IVTM: S’inicià el 15 de març, i contemplen dues modalitats:

  1. Per a usuaris de CaixaBank s’amplia fins al 29 de juny.
  2. Per a usuaris d’altres bancs es manté igual, fins al 15 de maig. Hi ha la possibilitat d’ampliar el període sol·licitant-ho via telefònica (972 900 251) o enviant un correu electrònic (cau@xalocgirona.cat).

TAXVIV: Inicien el pagament voluntari un mes més tard, i el finalitzen també un mes més tard.

IAE: de moment es manté igual

TAXCEM: de moment es manté igual

 

Per a més informació, a l’enllaç següent hi trobareu les dates en què es pagaran les quotes domiciliades (s’ha de buscar el nom del poble):

NOU CALENDARI FISCAL COVID19

 

L’Ajuntament anirà informant de possibles noves alteracions en el calendari fiscal.