Pla especial urbanistic

Exposició al públic del pla especial urbanístic per a la implantació d’una estació de servei a la cruïlla de les carreteres C-26 i GIV-5128 del terme municipal d’Ordis. Documentació Documentació estació de servei

Noves adreces electròniques

Consulteu-les aquí Ajuntament en general: ajuntament@ordis.cat Altres: alcaldia@ordis.cat secretaria@ordis.cat administracio@ordis.cat urbanisme@ordis.cat   si us voleu dirigir a l’equip de govern: alcaldia@ordis.cat   si us voleu dirigir al Secretari, el senyor Lluís Boet: ssecretaria@ordis.cat   si us voleu dirigir a l’administratiu, el senyor Juli Gutierrez: administracio@ordis.cat   si us voleu dirigir a l’arquitecte, Sr. Pep Gorgot: […]

1 2